• РеПроФорсе лого

   ReProForce
   FP7-REGPOT-2009-1

 • Слогън

  ПОВИШАВАНЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ  КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ “БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО”

  • Google търсене

    
    • Събитие

     Информация за дните на Отворени врати проведени на 29 и 30 ноември 2012 година в рамките на проект ReProForce, финансиран от 7-ма Рамкова Програма на Европейския съюз, организирани от ИБИР-БАН

     30.01.2013

     На 29 и 30 ноември 2012 г. се проведоха дните на „Отворени врати”, в рамките на проект ReProForce, финансиран от 7-ма Рамкова Програма на Европейския съюз, организирани от Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, Българска академия на науките (ИБИР-БАН

     Основните цели на дните на „Отворени врати” на ИБИР са:

     1. Представяне на основните резултати и постижения на Проекта FP7 – ReProForce за периода 1-36 месец от доц. М. Моллова, Координатор на Проекта.
     2. Обсъждане на значението на Проекта FP7 – ReProForce в Дискусионен панел:
     • Задълбочаване на мрежата от партньори – Проф. Катя Търдс (Университета на Ваненинген, Ваненинген, Холандия).
     • Привличане и възможности за кариерно развитие за млади учени
     • Увеличаване на сътрудничеството с бизнес средите
     • Засилване на връзките с научната общност в страната
     • Национална подкрепа за ИБИР „Акад. К. Братанов”, БАН: Министерство на образованието, младежта и науката и Българска академия на науките
     1. Посещение на лабораториите и представяне на научните резултати на учените в ИБИР, получени с помощта на закупената апаратура със средства на Проекта FP7 – ReProForce, както и на възможностите за ползването на тази апаратура от други научни звена и от бизнес средите в областта на биомедицината и животновъдството.

     В дните на „Отворени врати” взеха участие повече от 100 души в това число: проф. Севделина Димитрова – Зам. председател на БАН, проф. Сергей Игнатов - Министъра на образованието, младежта и науката (със специално поздравление към участниците) г-жа Лора Павлова – Научен експерт към Комисията за транснационални научни програми (7FP), ReProForce експертите-оценители на научната стратегия на Института - Prof. Vidjei Pandey, Prof. Mareus Sperandio, г-жа Зоя Дамянова, представител на подкрепяща научна организация по пректа - Prof. K. Teerds (Human and Animal Physiology Group, Department of Animal Sciences, Wageningen University, Wageningen, Netherlands), научни сътрудници, аспиранти и специалисти от ИБИР-БАН и други институти на БАН, представители от университети и научните институти в страната – вътрешни партньори по ReProForce проекта, представители на организации от бизнес средите – медицински центрове, болници, АГ центрове за „ин витро оплождане”,представители на частни животновъдни асоциации, представители на частни животновъдни асоциации, студенти от Биологическия факултет на СУ „Климент Охридски”, учители и ученици от: Ветеринарен техникум, Костинброд, СУЧЕМ „Иван Вазов - клас със специализирано обучение по биология, Националната природо-математическа гимназия и медии.

     Първият ден на „Отворените врати” бе открит с приветствие от Директорът на Института, проф. Димитрина Качева. Пълен отчет за резултатите от дейността по ReProForce проекта бе представен от доц. Маргарита Моллова, Координатор на проекта. Представители на ИБИР, партньорски организации и бизнес средите дискутираха значението на ReProForce проекта за: разширяване и задълбочаване на мрежата от партньори в научноизследователската и клинична дейност по проблемите на репродукцията; разширяване на сътрудничеството с бизнес средите; увеличаване на изследователския капацитет на ИБИР и партньорските организациите чрез закупената апаратура по проекта, увеличените възможности за специализации в европейски лаборатории и участие в международни научни форуми и организираните от ИБИР; увеличаване възможностите за развитие на младите кадри; увеличаване на съвместната публикационна дейност с партньорите и др. В дискусиите участваха: Проф. Катя Търдс (Университета на Вагенинген, Вагенинген, Холандия); Доц. Милена Мурджева (ИБИР-БАН); Д-р Иван Бочев (АГ болница „д-р Щерев”, София); Диана Гуленова (Частен Медицински център „РепроБиоМед, София); Калина Белемезова (студентка по Молекулярна биология, Софийски университет, София); Доц. Ралица Живкова (Kатедра по биология, Медицински университет, София); Доц. Йордан Мирчев (Земеделси институт, Шумен); Доц. Станимир Йотов (Ветеринарномедицински факултет, катедра по Акушерство и гинекология, Тракийски университет, Стара Загора).

     Поздравление от името на ръководството на БАН бе поднесено от проф. Севделина ДимитроваЗам. председател на БАН, която поздрави учените на ИБИР за спечеления Европейски проект и за постигнатите резултати, свързани с оборудването на лабораториите със съвременна и високотехнологична апаратура, както и със създадените ефективни партньорства с водещи европейски изследователски институти и университети. Проф. Димитрова изказа своите пожелания за бъдещи научни сътрудничества и успехи в уникалната научна и научно-приложна дейност на ИБИР.

     Специално поздравление бе изпратено от Министъра на образованието, младежта и науката - проф. Сергей Игнатов, в което бе направена оценка на значението и изпълнението на целта на ReProForce проекта, целящи повишаване на изследователския капацитет на Института в областта на биология и имунология на размножаването, затвърждаване на лидерската му позиция в страните от Югоизточна Европа и неговото успешно интегриране в европейската научна общност.

     На втория ден на “Отворените врати” лабораториите в Института бяха посетени от много учени в областта на биомедицинските и животновъдни науки, студенти и ученици, пред които бяха демонстрирани резултатите на учените от ИБИР, получени с помощта на закупената апаратура със средства на Проекта FP7 – ReProForce, както и възможностите за ползването на тази апаратура от други научни звена и от бизнес средите в страната. В допълнение научните постижения на учените в ИБИР бяха представени на всички посетители чрез видео филм във фоайето на Института, както и в специално подготвена експозиция от постерни табла с резултати от научни изследвания, докладвани на международни научни форуми.

    Персонализирано търсене
    Мрежата
     
     
     
    Custom Search
    Web
     
     
     
   • Комитет