• РеПроФорсе лого

   ReProForce
   FP7-REGPOT-2009-1

 • Слогън

  ПОВИШАВАНЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ  КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ “БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО”

  • Google търсене

    
    • 2. Повишаване на техническия капацитет на ИБИР

     Цели

     Основната цел на този работен пакет е обновяване на техническата база на ИБИР-БАН. Необходими са значителни вложения за доставка на изследователски апарати от ново поколение с цел научните резултати да се доближат по качество до тези на водещите европейски и световни центрове. Оборудването на лаборатории с апаратура от най-високо качество ще привлече мотивирани учени, които да работят в областта на биологията и имунологията на репродукцията. Подготвен е списък на конкретни апарати, с които да се допълни настоящето оборудване на института. Допълнителено повишаване на изследователските възможности на института ще бъде реализирано чрез членство във водещи научни база данни.

      

     Описание на дейността

     Задача 2.1 Обновяване на съществуващите лаборатории:

     2.2.1 Лаборатория за протеомен анализ.

     2.2.2 Лаборатория за клетъчни култури, физичен и химичен анализ.

     2.2.3 Лаборатория за in vitro оплождане и ембриотрансфер.

     2.2.4 Лаборатория за конфокална и светлинна микроскопия.

      

     Задача 2.2. Организация на дооборудваните лаборатории.

     Задача 2.3 Абонамент за ползване на електронни бази научни данни.

      

     Резултати

     • √ Доклад за оборудването с нова апаратура и реорганизацията на лаборатории – юни 2011 - изтеглете от тук.
     • √ Закупена апаратура:
     •    2.2.1
            1. Термостати и ултразвуков хомогенизатор за тъкани и клетки.
           2. Система за вертикална полиакриамидна гел-електрофореза и скенер за двудименсионални гелове, получени чрез Differential in Gel Electrophoresis (DIGE), с възможност за едновременна детекция на повече от две флуоресцентни бои и софтуер за обработка на данните, получени при сканирането на  DIGE-гелове.
            3.  Лабораторен фризер на -80оС

         2.2.2.
            4. Ламинарни боксове  с вградени стереомикроскопи
            5. СО2 инкубатори
            6. Инвертен микроскоп
            7. Лабораторен фризер на -120оС
            8. Центрофуга
           9. Спектрофотометър. Система с филтри за отчитане на флуоресценция, луминесценция и aбсорбция

         2.2.3
            10. Работна станция за клетъчни технологии
            11. Криостат с микротоми
            12. Микроманипулационна система

         2.2.4
            13. Компютърна работна станция
    Custom Search Control
    Мрежата
     
     
     
    Custom Search
    Web
     
     
     
   • Комитет