• РеПроФорсе лого

   ReProForce
   FP7-REGPOT-2009-1

 • Слогън

  ПОВИШАВАНЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ  КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ “БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО”

  • Google търсене

    
    • Позиции

     Привличане на учени, които са напуснали института и работят в чужбина


     Проектът ReProForce дава възможност за реинтеграция на учени, които са започнали своята работна кариера и са получили степента „доктор” в ИБИР-БАН, но в момента работят в чужбина. Те са изявили намерение да се върнат в института, ако условията за работа са подобрени. Присъединяването им към колектива на ИБИР ще допринесе за повишаване на научния потенциал.

      

     Научните профили на необходимите учени трябва да са в тясна връзка с нуждите на клиничната медицина в областта на репродуктивното здраве. Интензивни изследвания в тази актуална област ще са предпоставка за практично приложение на изследователските резултати в репродуктивната медицина, като служат като мост между науката и практиката.

      

     Необходими документи за кандидатстване: автобиография, списък на публикации, имена и адреси на двама препоръчители, писмо с предвижданите проблеми за изследвания и предварителна работна програма. Документите се изпращат на: e-mail: mmollova@abv.bg 

      

     Краен срок: 1ви септември 2010

      

     В отговор на пуснатите по интернет обяви за научни сътрудници се явиха и бяха одобрени двама кандидати:

     • Димитър Автански, CV – за работа в секция «Имуноневроендокринология»
     • Сорен Хайрабедян, CV   – за работа в секция «Имунобиология на размножаването»

      

      

     Назначаване на двама опитни специалисти  

     Обновяването и обогатяването на техническата база на ИБИР изискват обучението на високо квалифицирани специалисти за тяхната експлоатация. ReProForce се ангажира да назначи двама високо квалифицирани специалисти. Основните критерии за назначаване ще бъдат компютърни знания и умения, основно ниво на образование по биология, английски език със знания на биологична и техническа терминология.
     Тези специалисти ще осигуряват поддържане на новата апаратура и постоянни курсове за обучение за учените от ИБИР и партньорите за използване на придобитата апаратура.

      

     Необходими документи за кандидатстване: автобиография, имена и адреси на двама препоръчители. Документите се изпращат на: e-mail: mmollova@abv.bg  

      

     В отговор на пуснатите обяви по интернет и един ежедневник за технически специалисти се явиха двама кандидати, от които бе одобрен Георги Николов и назначен за работа в Лаборатория за клетъчни култури, физичен и химичен анализ.

      

     Съгласно работната програма на проекта се обявяват две отворени позиции за:

     • Технически специалист към Лаборатория за ин витро оплождане и ембриотрансфер
     • Помощник-мениджър на проекта

      

     Необходими документи за кандидатстване: автобиография, имена и адреси на двама препоръчители. Документите се изпращат на: e-mail: mmollova@abv.bg  

      

     Краен срок: 30ти декември 2010г. 

    Custom Search Control
    Мрежата
     
     
     
    Custom Search Control
    Мрежата
     
     
     
    Custom Search Control
    Мрежата
     
     
     
    Custom Search Control
    Мрежата
     
     
     
    Custom Search Control
    Мрежата
     
     
     
    Custom Search
    Web
     
     
     
   • Комитет